39×53 Paris Özel

39×53 Paris Özel Bölümü’nde Mösyö Seylan ve Mösyö Guenzal Tour de France, Clasica San Sebastian, La Dopée Charmante Lizzie Girl ve tabii ki Olimpiyatlar’dan bahsediyorlar.

Berkem Bey’in Paris’ten sıkılmış olması podcast’e gri bir atmosfer yüklüyor.

Non chalance… I wish I had you…

İndirmek için buraya sağ tıklayın ve farklı kaydedin.